MODELPORTEFEUILLE: ETF-PORTEFEUILLE

De ETF-Portefeuille is een modelportefeuille waarbij het startbedrag is vastgesteld op 20.000 euro. De aan- en verkoopselectie van de ETF's wordt uitgevoerd door een ervaren research team onder leiding van Harm van Wijk. De portefeuille wordt volgens strenge regels beheerd. Door het strikt hanteren van deze methode kunt u jaarlijks een mooi rendement verwachten.

Met deze strategie is het mogelijk om uw rendement te verhogen en uw risico te verlagen. Dit gebeurt onder andere door tijdens (forse) dalingen uit de markt te stappen. De zeer brede spreiding middels verschillende ETF’s (beleggingsfondsen die de index volgen en zeer lage kosten rekenen) draagt tevens bij aan het spreiden van het risico en het verhogen van het rendement (door de zeer lage kosten).

ETF is de afkorting van exchange-traded fund, oftewel een fonds dat via de beurs verhandeld wordt. Deze manier van beleggen wordt steeds populairder, en volkomen terecht. De kosten van deze ‘fondsen zonder dure fondsmanager’ zijn veel lager, waardoor er voor de belegger veel meer overblijft. Maar er zijn circa 1500 ETF’s en welke moet je dan kiezen?

Een brede spreiding over aandelen, obligaties, emerging markets, grondstoffen en vastgoed zorgt verder voor een verlaging van het risico. Als bovendien nog gebruik wordt gemaakt van het momentumeffect, kan het rendement nog verder worden verhoogd (er is er veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar het fenomeen momentum: op korte termijn blijven de winnaars winnen en de verliezers verliezen).

Uit een onderzoek naar spreiding over verschillende asset classes waarbij alleen de best presterende worden geselecteerd over de periode van 2003 tot en met medio 2017 bleek dat het gemiddelde rendement in de periode 11,11% was. Het risico, gemeten als de standaard afwijking van het gemiddelde (dus naar boven en beneden) lag in deze periode op 7,66%.

Dit zijn vergelijkbare resultaten die Harvard (15,23% rendement met een standaard afwijking van 9,55%) en Yale (16,62% met een standaard afwijking van 10,4%) hebben behaald in de periode van 1985 tot en met 30 juni 2008.

Samengevat komt de nieuwe strategie hier op neer:
• Brede spreiding en lagere kosten door gebruik van indices
• Bredere spreiding door verschillende indices
• In- en uitstappen volgens bewezen systeem (vermijden bear markets)
• In- en uitstappen in de best presterende indices (momentum)

Uw voordeel:

- ETF-Portefeuille neemt u alle werk uit handen;
- ETF-Portefeuille geeft u de mogelijkheid ook winst te maken als u onderweg bent of aan het werk;
- ETF-Portefeuille heeft sinds de start een mooi rendement behaald.

Uw gemak:

In samenwerking met het iris.nl beleggersplatform kunt u de portefeuille geheel automatisch volgen.

Verwacht aantal transacties per maand:
0-1 trades

Verwacht rendement:
15 %

Verwacht risico
-10 %

Wordt er manueel gehandeld of computergestuurd?
Manueel

Benodigd Kapitaal:
€ 20.000,-

KENMERKEN

Rendement (YTD) Rendement (3M) Rendement (12M) Rendement (24M) Rendement
(sinds start)
+2,1% +3,2% +1,8% -2,3% -0,2%
Gemiddeld Fictief Rendement per jaar Max Drawdown Risicogetal Risicoprofiel Startkapitaal
-0,1% 9,8% 1,4 Neutraal €20.000

PERFORMANCE TABELLEN

Fictief rendement op maandbasis. Resultaat uitgedrukt als percentage van het gereserveerde kapitaal, gebaseerd op fictieve resultaten.

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Roi-Jr CumROI ROI/Jr
20170,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
2018-1,2%0,0%0,0%-1,4%0,0%0,0%0,0%0,0%-0,2%0,0%-1,4%0,0%-4,1%-4,1%-3,2%
2019-2,6%0,0%3,7%1,8%-6,3%-0,2%1,5%-1,0%1,8%0,0%3,1%0,1%1,8%-2,3%-1,0%
20202,1%2,1%-0,2%-0,1%
  resultaten uit live-trading

Fictief resultaat op maandbasis, gebaseerd op fictieve resultaten.

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec PL-Jr CumPL PL/Jr
201700000
2018-23500-2740000-400-2740-823-823-642
2019-5130733352-1.269-44307-205368-662318362-460-202
2020415415-45-19
  resultaten uit live-trading

Fictief resultaat (PL) en fictief rendement (ROI) per jaar. Fictief cumulatief resultaat (Cum PL) en Fictief cumulatief rendement (Cum ROI).

Jaar PL ROI Cum PL Cum ROI ROI/Jr
201700,0%00,0%0,0%
2018-823-4,1%-823-4,1%-3,2%
20193621,8%-460-2,3%-1,0%
20204152,1%-45-0,2%-0,1%
  resultaten uit backtest
  resultaten uit live-trading

PERFORMANCE GRAFIEKEN

Historische ontwikkeling fictief rendement, gebaseerd op fictieve resultaten.

Historische ontwikkeling fictief resultaat, gebaseerd op fictieve resultaten.

PERFORMANCE STATISTIEKEN

Rendement Systeem 2,1% (-0,1% per jaar)
Rendement Benchmark -
Profit Factor 0,98
Resultaat Systeem -45
Totaal Winst 2.475
Totaal Verlies -2.520
Opgebouwd Kapitaal 19.436
Extra benodigd Kapitaal 0
Startkapitaal 20.000
Max Draw Down -
Max Draw Down% -
Max Draw Down begindatum -
Max Draw Down einddatum -
Standaard Deviatie 1,4
Aantal Trades 17
Winstgevende Trades 6 (35%)
Verliesgevende Trades 11 (65%)
Max Winst per Trade 412
Max Verlies per Trade -513
Gemiddeld Resultaat per Trade -3
Gemiddelde Winst per Trade 412
Gemiddeld Verlies per Trade -229
Trading dagen 855 (100%)
Kalender dagen 855
Startdatum op iris.nl 20-Sep-17
Laatst actief op iris.nl 23-Jan-20

Trades

  • ETF’s

Valuta

  • EUR

Trading frequentie

  • Maandelijks

Systeem Abonnement
Alleen signalen ontvangen

€ 49,00 per maand (bij maandabonnement)

€ 33,25 per maand (bij jaarabonnement)

Systeem Abonnement + Copy Trade Abonnement
Signalen ontvangen incl. copy trade voor orderuitvoerig (excl. transactiekosten broker)

€ 98,00 per maand (bij maandabonnement)

€ 66,50 per maand (bij jaarabonnement)

SIGNAAL AANBIEDER: BELEGGEN.COM

Harm van Wijk is een echte beleggingsexpert die te gast is geweest bij diverse programma’s op radio en TV waaronder EenVandaag, Netwerk, Rondom10, Radio 1, Radio 2, BNR, FinanceTelevision en Business Class. Hij werkt samen met ondermeer Finodex, SNS Bank, Binck, Alex, Citi, ING Bank en Lynx en schreef voor De Financiële Telegraaf, BeursPlaza en Beurs.nl.