FAQ – veelgestelde vragen 

Over het platform 

iris.nl is een beleggersplatform, waarop particuliere beleggers een professionele beleggingsstrategie van een systeem kunnen volgen. ‘Volgen’ betekent het volgen van de koop-en verkoopsignalen van zo’n systeem. Signaalbeleggen dus.

De aanbieders van systemen zijn signaal aanbieders. Signaal aanbieders publiceren op het iris.nl beleggersplatform hun systemen en gebruiken de software om koop- en verkoopsignalen te genereren.

De software van platform zorgt ervoor dat de signalen bij de volgers van een systeem terecht komen. Volgers beslissen zelf of ze de signalen handmatig omzetten in orders of dat de AutoTrade software dat voor ze doet.

AutoTrade betekent dat de platform software de signalen automatisch converteert in orders, om die orders vervolgens naar de broker te sturen. De broker voert de orders uit en stuurt een orderbevestiging naar de belegger.

Platform

Het iris.nl ecosysteem voor beleggers

Het platform is bedoeld voor dagelijks gebruik door beleggers, signaal aanbieders en brokers. De kern van het platform is de hoogwaardige en zeer uitgebreide beleggingstechnologie, die de gebruikers van het platform verbindt.

Daarom noemen we het een ecosysteem, met een open en een besloten deel. Op het open deel vind je koersen (vertraagd), nieuws (ook vertraagd), algemene info over signaalbeleggen en zelf beleggen en over de Finodex Beleggingstools.
Via een abonnement kunnen beleggers en signaal aanbieders toegang krijgen tot diensten op het besloten deel. Denk aan autotrade, semi-autotrade, zelf handelen en de Finodex beleggingstools. Orders gaan via de software naar de connected broker.

Wie beheert het platform

De ‘beheerder’ van het platform, ofwel de Platform Operator is Finodex B.V. De platform operator ziet toe op het functioneren van de platform software en op het gebruik van het platform door beleggers, signaal aanbieders en brokers.

1. Semi-Autotrade
De belegger kiest zelf voor orderuitvoering via Semi-AutoTrade. Belegger akkoordeert, weigert of negeert ontvangen signalen. Geeft de belegger akkoord, dan converteert onze software de signalen automatisch naar een order en stuurt de order door naar de connected broker.

2. AutoTrade
De belegger kiest zelf voor orderuitvoering via AutoTrade. AutoTrade betekent dat onze software de signalen die binnenkomen bij de belegger automatisch converteert naar een autotrade order. De software stuurt de order vervolgens door naar connected broker.

Beleggers moeten inzicht hebben in de belangrijkste kenmerken van een signaal aanbieder en van de systemen van die aanbieder. Dat betekent dat we naam, adres, telefoon en de online contactgegevens van elke signaal aanbieder op onze website tonen.

Copy Trade is de opvolger van AutoTrade, waarbij een belegger zonder omkijken naar de beurs, eenvoudig een trading systeem kan volgen. Het hele traject van signaal tot versturen van de order naar de broker is geautomatiseerd. De belegger hoeft alleen nog maar de koop- en verkoopsignalen te bevestigen. Dat kan per sms, mail of via de website. In minder dan een minuut gaat het signaal (via de bevestiging door de belegger) door als order naar de broker.

Op zaterdag 16 maart vervangt Copy Trade de automatische orderuitvoering van AutoTrade. Bij Copy Trade is een snelle, eenvoudige handeling van de belegger nodig, om een signaal om te zetten in een order. Met ingang van 18 maart is Copy Trade een feit.

Beleggers moeten inzicht hebben in de belangrijkste kenmerken van een signaal aanbieder en van de systemen van die aanbieder. Dat betekent dat we naam, adres, telefoon en de online contactgegevens van elke signaal aanbieder op onze website tonen.

iris.nl beleggersplatform
Het ‘ecosysteem’ voor beleggers, iris.nl, is een dienst van Finodex BV. Finodex is een software-bedrijf, gespecialiseerd in beleggingstechnologie voor signaalbeleggen, semi-autotrade, autotrade en zelf beleggen. De beleggingstechnologie voor autotrade en semi-autotrade draait op Finodex.com, waarbij iris.nl de front-end is. Op iris.nl staan real-time koersen, real-time nieuws, overzichten van systemen, signaal aanbieders en performance cijfers.

1. Kwaliteit signalen
De kwaliteit van de signalen, beter gezegd of de signalen goed zijn qua timing, strategie, rendement en bijvoorbeeld risico, is voor 100% de verantwoordelijkheid van de signaal aanbieder.

2. Performance
De signaal aanbieder is verantwoordelijk voor de performance van zijn of haar trading systeem of modelportefeuille. De signaal aanbieder is ook zelf verantwoordelijk voor de correcte en transparante invoer van performance cijfers.

3. Timing signalen genereren
De signaal aanbieder is verantwoordelijk voor de timing van het genereren van een signaal.

4. Akkoorderen signaal voor order conversie
Bij Semi-AutoTrade is de belegger die signalen van een signaal aanbieder volgt, verantwoordelijk voor valideren van het signaal, waarna de iris.nl software het signaal converteert in een order.

5. Order naar broker
Bij Semi-AutoTrade gaat het signaal via een akkoord (valideren) door de belegger naar de broker. Dat is een software proces. Tussen valideren en converteren en doorsturen order naar broker zit alleen maar software (van iris.nl).

6. Orderuitvoering
De software stuurt de order naar de broker voor uitvoering. Bij Semi-AutoTrade is daar de akkoordering (validering) door de belegger aan vooraf gegaan. Bij AutoTrade converteert het signaal automatisch in een order. Die order gaat vervolgens automatisch naar de broker. Bij zelf trade is de belegger zelf verantwoordelijk voor het invoeren van een order ticket en voor doorsturen van die order naar zijn of haar broker.

7. Orderbevestiging
De connected broker is verantwoordelijk voor uitvoering van de order en de daaropvolgende orderbevestiging aan de belegger. De signaal aanbieder heeft geen inzage in de brokerage gegevens van beleggers.

 

Finodex B.V. – hierna “Finodex” – respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen en hoe wij uw privacy beschermen. Onder ‘ons’ wordt verstaan: Finodex B.V., kantoorhoudende te Huizermaatweg 344, 1276 LJ Huizen, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32095473.
Finodex is ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van persoonsgegevens binnen het iris.nl beleggersplatform. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is de Privacy Statement van Finodex BV van toepassing indien u gebruik maakt van één of meer van onze producten of diensten.

Finodex Privacy Statement

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Finodex BV van toepassing indien u gebruik maakt van één of meer van onze producten of diensten. De overeenkomst en deze voorwaarden regelen de juridische relatie die u met ons heeft. U kunt de Algemene Voorwaarden hier downloaden.

Abonnementen 

Het systeem abonnement is het abonnement op de signalen van een trading systeem of modelportefeuille. De signaal aanbieder bepaalt startkapitaal, instrumenten, trades en frequentie. Het is ook de signaal aanbieder die het tarief van het abonnement bepaalt.

Een Copy Trade Abonnement is een abonnement op een software service van iris.nl. Deze software zorgt voor verzending van signalen naar de belegger. De belegger kopieert het signaal vervolgens als trade naar de eigen portefeuille.

Loopt het Systeem Abonnement eerder af dan het Copy Trade Abonnement, dan kunt u de resterende looptijd van het Copy Trade Abonnement benutten voor een ander systeem dat u volgt of wilt volgen.

Om gebruik te maken van de functionaliteit Copy Trade heeft u naast het Systeem Abonnement (op de signalen) een Copy Trade Abonnement nodig.

Small
Het Copy Trade Small hoort bij systemen met een startkapitaal tot €12.500. Vanaf €25 per maand bij een jaarabonnement, o.b.v. volgen met factor 1.

Medium
Het Copy Trade Medium hoort bij systemen met een startkapitaal van €12.501 tot €25.000. Vanaf €33 per maand bij een jaarabonnement, o.b.v. volgen met factor 1

Large
Het Copy Trade Large hoort bij systemen met een startkapitaal vanaf €25.001 tot €50.000. Vanaf €67 per maand bij een jaarabonnement, o.b.v. volgen met factor 1

XLarge
Het Copy Trade Large hoort bij systemen met een startkapitaal vanaf €50.001. Vanaf €113 per maand bij een jaarabonnement, o.b.v. volgen met factor 1

Systeem Abonnementen en Copy Trade Abonnementen sluit u af via ons platform.

Copy Trade is geavanceerde beleggingstechnologie, waarmee u tijd bespaart, fouten voorkomt en waarmee u interessante strategieen eenvoudig kopieert naar uw eigen portefeuille.

Beleggers die Free Member op ons platform zijn, hebben toegang tot gedetailleerde informatie over de systemen en signaal aanbieders op ons platform.

Voor orderuitvoering brengt de broker uiteraard kosten in rekening. Connected broker TradersOnly hanteert voor Copy Trade (via validering) scherpe Zelf Beleggen tarieven.

Nee toch!

Mocht u onverhoopt besluiten dat u uw Systeem Abonnement of uw Copy Trade wilt stopzetten, dan doet u dat per post, een maand voor de einddatum van het abonnement. We horen daarbij graag, waarom u een abonnement stopzet. Het postadres dat u hiervoor gebruikt, vindt u bij onze contactgegevens.

Instellingen Mijn iris 

Het startkapitaal waarmee u een systeem volgt, stort u bij uw broker. Volgt u een systeem met Copy Trade (via validering signalen), dan stort u het startkapitaal bij de connected broker.

Copy Trade (via validering signalen) loopt altijd via een iris.nl connected broker. Kiest u voor Handmatige orderinvoer, dan kiest u zelf bij welke broker u dat dat doet.

In het Mijn iris menu staat de tab mijn gegevens. Klik daarop en kies vervolgens voor Mijn Broker Account(s). Klik op Broker Account toevoegen en vul hier uw brokergegevens in. Na de bevestiging zal de broker uw aanvraag in behandeling nemen en ontvangt u per e-mail de bevestiging van de goedkeuring.

Onder de tab Mijn broker kunt u een beknopt overzicht van uw rekeninggegevens bij TradersOnly inzien. De belangrijkste waarde is het bedrag achter ‘Net Liquidation Value’. Dit geeft de totale waarde van uw portefeuille weer: Cash en Openstaande posities.

Voor een uitgebreid overzicht van uw rekening kunt u bij uw broker terecht.

Via Mijn Broker en dan de tab Portefeuille kunt u per positie zien wat het ongerealiseerde resutlaat (winst/verlies) is van een openstaande positie. U kunt deze gegevens ook via uw broker inzien.

U kunt per transactie het resultaat inzien. Ga hiervoor naar Mijn systemen en klik bij het gewenste systeem op de knop ‘Mijn performance’. Hier krijgt u vervolgens een overzicht te zien met het gerealiseerde resultaat per positie per systeem vanaf uw start op iris.nl. U kunt ook via de rapportages van uw broker alle mutaties en transacties van uw rekening inzien.

Wenst u de resultaten in te zien van een systeem waar u nog geen abonnement op heeft dan kunt u dit bekijken via de tab ‘Systemen’. Hier krijgt u een volledig overzicht met alle systemen. Wanneer u alleen het resultaat van een systeem wil inzien waar u een abonnement op heeft afgesloten dan kunt u dit gemakkelijk bekijken via de pagina Mijn systemen en dan te klikken op Systeem Performance in het venster van het gewenste systeem.

Via de tab Mijn Systemen op Mijn iris.

Zodra u Copy Trade heeft geactiveerd, kunt u uw posities per systeem synchroniseren met de posities die de signaal aanbieder op dat moment met het systeem heeft. U beslist zelf of u synchroniseert of niet.

De factor is het aantal malen startkapitaal waarmee u het systeem volgt. Een systeem met startkapitaal €15.000 volgen met factor 2, betekent dat u volgt met €30.000. Het startkapitaal is het minimumbedrag dat u op uw brokerrekening moet storten om te starten met volgen.

U kunt zelf uw Copy Trade de-activeren. Dit doet u ook onder de tab Mijn Systemen. Klik hier op ‘mijn instellingen’ en pas de orderuitvoer aan naar handmatig.

Let op! Zodra u uw Copy Trade (via signaal validering) heeft gede-activeerd, is het aan u om eventuele openstaande posities van het systeem te sluiten. Dat doet u onder de tab Open Posities of via de applicaties van de connected broker.